Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

Geschiedenis

Één van de zaken die me bij de voortgang van m’n onderzoek naar ons voorgeslacht steeds meer ging bezig houden was: hoe leefden ze, en wat beleefden ze zoal?
Veel daarvan zal nooit boven water komen. Smeden en landbouwers (Offerein) hadden, tot ver in de 20e  eeuw wel wat anders te doen dan dagboeken bij te houden. En ook bij de andere families die op mijn website voorkomen waren er niet veel die informatie op schrift achter lieten.
Tot nu tot ben ik er slechts enkele ‘tegen’ gekomen:

- ‘Meister Albert en zijn zonen’ van de hand van ds J. Kok (05-02-1857 - 07-05-1928)
Het boekje heeft als ondertitel: ‘Uit de geschiedenis der Afscheiding in Drenthe’, en geeft een aardig beeld van het leven in die periode, al betreft het nu niet direct het leven van de ‘gewone man’.

- ‘Notitie van het merkwaardigste meyn bekend’ dagboek van Jacob Bicker Raye over de periode 1732 - 1772 is evenmin het verslag van een ‘gewone man’ te noemen, al geeft het wel een aardig inkijkje in het Amsterdamse leven van die tijd.
Het boek is door Fr. Beijerink en Dr M.G. De Boer medegedeeld naar het oorspronkelijke dagboek en voorzien van illustraties van Anton Pieck.

Verder streef ik er naar (familie)-geschiedenissen in de meest ruime zin des woords te verzamelen. Daarbij heb ik me de beperking opgelegd dat ik daarmee in geen geval het nageslacht in verlegenheid mag brengen. Dat betekent voor mij dat vrijwel uitsluitend voorvallen van vóór 1900 gepubliceerd kunnen worden.

Ieder die mij aan onderwerpen / geschiedenissen  met betrekking tot families in mijn bestanden kan helpen roep ik op contact met mij op te nemen. We kunnen dan een afspraak maken over de manier waarop ik aan de informatie / kopij kan komen en hoe dat vervolgens gepubliceerd kan worden. Zo mogelijk kom ik graag langs voor nader kennismaking. Zie boven aan deze pagina mijn mailadres.


 

De volgende verhalen zijn hier inmiddels te vinden:

 

01

Hendrik Offerijn, roedragende bode in Amsterdam.

1664 -1728

02

Offerein in Diever.

v.a. 1769

03

Offerijn in Amsterdam II.

v.a. 1781

04

Doodstraf voor Elsje Roelofs, voltrokken op

09-09-1767

05

Doodstraf voor brandstichter Berent Evertsen.

24-07-1773

06

Waarom zat Kornelis Offerein in Veenhuizen.

1802 -1848

07

Een bijzondere huwelijksakte.

08-03-1876

08

Begrafenis op de Nieuwe tijd.

09-06-1925

09

Jan Ofrein Schuring: hoe bewaar je de familie naam?

1836 - 1915

10

Contact met emigranten in Noord-Amerika rond 1900.

circa 1896

11

(oom) Fokke Hessels en zijn broers en zussen in Diever.

circa 1908

12

De gevolgen van brand in Anloo voor het sluiten van een tweede huwelijk

1848/1853

Top.