Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

06. Kornelis Offerein in Veenhuizen.

 

Hieronder is te lezen hoe Kornelis Hendriks Offerein, * 04-12-1802 te Smilde, in Veenhuizen verzeilt raakte. Hij overleed daar op 05-01-1848. Wie het  boek “Het Pauper Paradijs”van Suzanna Jansen heeft gelezen zal zich over dat laatste niet verbazen.

 

 

Pro Justitia     Vonnis nr 1087

De Arrondisement Regtbank te Assen provincie Drenthe oordelende in   Strafzaken

 

Overwegende voorts uit gemeld onderzoek niet wettig is bewezen dat de   beklaagde ten voorgeschreven tijde aan de woning van Willem Willems Bartels te Wapse mede om wat pootaardappelen heeft gevraagden spreekt hem mitsdien ter dier zaken vrij.

Aldusgewezen door Mr Homan, president, Mr Alstophius Greveling en Mr Berteling regters in dit vonnis in de buitengewone openbare terechtzitting van vrijdag den veertienden Mei 1800 zevenenveertig door de president uitgesproken in tegenwoordigheid van genoemde regters, van den Substituut Officier, den Griffier en den beklaagde

 

 

terug naar geschiedenis.