Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

02. Offerein in Diever

 

Dat ons voorgeslacht, zeker vanaf circa 1650, in Diever en omstreken woonachtig is, lijdt geen twijfel.

De schrijvers van de publicatie: “Twee eeuwen Offerein(s), smeden en landbouwers in Drenthe” hebben dat genoegzaam aangetoond.

De herkomst van de familienaam is echter bepaald niet duidelijk. Naar de aansluiting met met de Amsterdamse Roedragende bode Hendrick Offerijn, geboren in 1664 in Diever, is het vooralsnog gissen.

 

In het  doopboek  van Diever  komt de naam Offerein  voor  het eerst voor op 8 januari 1769 bij de doop van Hendrijk, zoon van Cornelis Jans Offerein en Grietjen Jacobs. Hendrijk was het derde kind van Cornelis Jans. Bij de volgende vijf kinderen die hij laat dopen wordt in het doopboek zijn naam als volgt geschreven: Offerein, Ofrein, Offerein, Offrein en Offrein.

In deze tak van de familie (nageslacht van Jan Cornelis ± 1682 - 1760 en zijn vrouw Jantien Coops) komen nu nog de namen Offerein, Offrein en Ofrein voor.

 

Ruim 20 jaar later wordt die familienaam ook in de andere tak, die van zijn oudere broer Klaas Cornelis ± 1680 - 1750 ingevoerd. Bij het derde kind dat zijn kleinzoon Hendrik Cornelis ten doop houdt, Hendrikje, op 27-12-1789 wordt haar vader genoemd: Hendrik Kornelis Offerrein (= met 2 x r). Ook bij de volgende drie kinderen die hij laat dopen wordt zijn naam als Offerrein geschreven. Bij de twee kinderen die dan nog volgen naam wordt de naam met 1 ‘r’ geschreven.

Deze Hendrik had 6 dochters en 2 zoons: Kornelis (mijn bed-overgrootvader) en Jan. Hun beider nageslacht kreeg een ‘s’ achter zijn naam: Offereins.

Verder komen in deze tak de namen Offerein, Offerijns en Offrein voor.

Opvallend acht ik, dat de voornaam Hendrik in die periode vrij veel voor komt!

terug naar geschiedenis.