Start.01 Hendrik Offerijn.02 Offerein in Diever.03 Offerijn in A'dam II.04 Doodvonnis voor Elsjen.05 Doodstraf voor Berent Everts.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

Werkzaamheden van Hendrick Offerijn bij de uitoefening van zijn beroep als Roedragende Bode in de Stad Amsterdam.

 

Tot nu toe zijn de oudere notariële akten in Amsterdam nauwelijks toegan-kelijk.  Alleen de akten uit de periode 1700 - 1710 zijn ‘ooit’ geïndexeerd.

 

Daar in vond ik, naast de akte die de aankoop van een obligatie regelde, onderstaande stukken. Jammer genoeg zijn sommige stukken beslist onleesbaar.

terug n Hendrick.

Insinuaties

(= ingebrekestelling)

Cautie

(= borgtocht)

Attestaties

(= getuige verklaringen)