Start.01 Hendrik Offerijn.02 Offerein in Diever.03 Offerijn in A'dam II.04 Doodvonnis voor Elsjen.05 Doodstraf voor Berent Everts.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

Aankoop Huis

 

Bron:

Kwijtschelding Band  79 / 3X / 11v

 

                                             

    

 

  

 

 

Wij utsa  Dat voor ons gecompareert is Pieter Christiaansz Duijsberg ende geliede verkogt, opgedragen en quijtgeschoud en te hebben aan Hendrik Offerijn, Stads roedragende Bode, een huijs en erve, staende ende leggende in de drie koningsstraat bij de heerengragt aan de Zuidzijde bij de heeregragt, belenst aan de Westzijde de erven van wijlen Andries Bernard, en aan de Oostzijde de erven van Frederik Beerewouts, strekkende voor van de Straat,tot achter aan de voorsz erven van Frederik Beerewouts en voorts in alle schijne ‘t voorsz huis en erve aldaar gelegen is, bet…….. en betimmert staat, Ende bij Comparant geliede daar van al voldaan en wel betaalt te zijn den laatsten penning metten eersten, zoo dat hij daaromme beloofde (onder ’t verband van alle zijne goederen roerende, onroerende, presente en toekomende) ’t voorsz huijs en erve te vrijen en vrij te waren.

Jaar en dag, als men ingelijke schuldig is te doen en alle oude brieven aftenemen zonder arg of list, in oirconde den dezen 22 april Ad 1705.

terug naar Hendrick.
terug naar geschiedenis.
f 3000
f 2000
opcenten
f 5000