Start.01 Hendrik Offerijn.02 Offerein in Diever.03 Offerijn in A'dam II.04 Doodvonnis voor Elsjen.05 Doodstraf voor Berent Everts.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

Klik op plaatje hiernaast om een kopie van het originele voorblad van het testament te zien. >>>>>
terug naar Hendrick.
terug naar geschiedenis.
Hieronder vind je een transcriptie van het testament dat Hendrick en Margarita in 1702 hebben laten opmaken. Een aantal woorden heb ik niet kunnen ontcijferen. De oorzaak daarvan is tweeledig: m’n ‘originelen’zijn niet steeds even scherp en, minstens zo belangrijk: m’n gebrek aan kennis van het juridische jargon. Vanwege dat laatste sluit ik ook niet uit dat de tekst verder omissies bevat.
Hierbij dank ik André Dumont voor het beschikbaar stellen van zijn
‘Verzameling van Trefwoorden en begrippen’ op internet.

Testament

bij

 

Hendrick Offerijn

en

 

Margarita van der

Ploegh

Echteluijden

De testateurs staen in

het guohier van de 200? *) penn: niet bekent, _________

*)
Mij onduidelijk wat hier staat/bedoeld wordt.
¹)
Samuel Wijmer was notaris te Amsterdam van 1679 tot 1719.
²)
revocatie
= herroepen
³)
content
= voornemen (?)
⁴)
cautie
= onderpand / zekerheid
⁵)
gerequreert
= geeist
⁶)
usantien
= gebruiken
⁷)
kas
= geval
⁸)
costuijme
= gebruikelijk
⁹)