Start.1e kwartier.2e kwartier.3e kwartier.4e kwartier.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

terug naar 1e kwartier.

 

Een écht familiewapen.

(Klik op het plaatje onder aan deze pagina)

 

Op 11 mei 2011 werd in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag onder nummer 1.143 het onderstaande wapen van het geslacht Janssens ingeschreven. De beschrijving luidt:

 

Wapen:          in zilver drie groene klaverbladen.

Helmteken:    een kop en hals van een schimmel van natuurlijke kleur.

Dekkleden:     groen, gevoerd van zilver.

 

“Dit wapen komt voor op een negentiende-eeuws cachet in het bezit van de andere tak van de familie Janssens.

Geregistreerd op verzoek van Joan Roelof Janssens, geb. Sleen 8 september 1966, wonende te Groningen, zoon van Jan Janssens en Hendrikje Heeling, voor alle naamdragende nakomelingen van Harm Jans (1759-1836) die in 1789 trouwde met Hilligje Harms (1758-1829).

Aanvrager stamt af van Jan Roelfs die woonde op Ter Aard (Vries) en die op 22 mei 1753 te Vries huwde met Jantien Smeenge. Zijn nakomelingen namen de naam Janssen(s) aan.”

 

Hoewel ik meen dat het meer voor de hand had gelegen om de geslachtsnaam zonder ‘s’ te schrijven, valt het te verdedigen om het met ‘s’ te doen. Harm Janssen (1797-1896) tekende met Jansens!!!

stempelvlak

zij-aanzicht v stempel

afdruk met schaal

De Janssens van Ter Aard.

Het is zeker dat ons voorgeslacht al vóór 1690 op Ter Aard (tot voor kort: gemeente Vries, maar dicht bij Assen) woonachtig was.

In hun fraaie boekwerk ‘Ter Aard, zoektocht in de historie’ (2004) hebben H.J. (Henk) Janssen uit Den Haag en H. (Harry) Janssen uit Heerde dat duidelijk aangetoond.

Ik schrijf: ‘ons voorgeslacht’, want Harm Janssen en Anna Barkhuis, waren óók mijn bet-overgrootouders.

In hun boek hebben zij een vergrote afdruk in relief van een origineel lak-stempel met de tekst: Janssens van Ter Aard opgenomen. (zie het plaatje hier midden onder)

Wie dat stempel heeft laten vervaardigen is me (nog) niet bekend. Om diverse redenen lijkt het me waarschijnlijk dat Harm Janssen (1884-1922) of zijn vader Hilke Janssen de opdrachtgever was.

Voor een vergroting: klik op de plaatjes hieronder!

 

Op: www.zeijen.nu, onder UIT Historisch Zeijen, vond ik een aardige samen-vatting van de geschiedenis van Ter Aard klik voor de tekst op Ter Aard